Twee geslaagden taaltoets 3F

ingevoerd op 20-12-2018

Eind november hebben Petra Vink en Siety Schilder hun certificaat Nederlands 3F behaald (lezen/luisteren en spreken/gesprekken voeren).

Alle pedagogisch medewerkers voldoen nu aan de taaleis die gesteld wordt door de nieuwe wetgeving Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang 2019.

Op 8 december volgde het hele team de jaarlijkse BHV en kinder-EHBO herhalingstraining.

Volgend jaar gaan we verder met scholingsactiviteiten: o.a. Beweegkriebels 0-4 jaar; Uk en Puk instroomopleiding en bijscholing; aanpak Gezonde KInderopvang.
 

 

bhv 2018 C bhv 2018 C
bhv 2018 A bhv 2018 A
sietypetra sietypetra