Certificaten Uk&Puk training uitgereikt

ingevoerd op 12-07-2018

Vier medewerkers van Kinderopvang Hoi Pipeloi hebben gisteren hun training Uk&Puk afgerond. Naast de vaste krachten die al gecertificeerd zijn, zijn nu ook de nieuwe medewerkers geschoold om te werken met het programma.

Hoi Pipeloi (locatie gecertificeerd) werkt al jaren naar volle tevredenheid met Uk&Puk. Afgelopen zaterdag heeft Marja Schmitz (directeur en trainer Uk&Puk) het hele team een bijscholing gegeven. Zo houden we de kwaliteit hoog en sitmuleren en begeleiden we de kinderen in hun ontwikkeling op alle gebieden. Hiermee wordt ook de doorgaande lijn naar de basisschool gewaarborgd.

Op de foto van links naar rechts: Doranne, Lida en Petra. Marijke ontbreekt op de foto.

 

 

foto geslaagden instroom 2018 foto geslaagden instroom 2018